in English

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym pozwala na uzyskanie wzajemnych korzyści i szans.

Dział Współpracy Uniwersytetu Śląskiego


Dotychczasowa współpraca

Spread the Knowledge

"Spread the Knowledge" jest projektem w zakresie rozwoju międzynarowej edukacji, prowadzeniu wspólnych projektów badawczych i rozszerzaniu dialogu pomiędzy społecznościami akademickimi, nauczycielami i studentami w zakresie informatyki, geoinformatyki, prawa, ekologii, geodezji, kartografii i innych pokrewnych nauk stosowanych.

Strona projektu Spread the Knowledge


Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Chorwackim Stowarzyszeniem Informatycznym GIS Forum.

Pełny tekst porozumienia: polski, chorwacki.

Kontynuacja porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Chorwackim Stowarzyszeniem Informatycznym GIS Forum.

Pełny tekst porozumienia: angielski.

 

Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego a Wydziałem Technologii Chemicznej Kaunaskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Pełny tekst porozumienia: polski, litewski.

 

Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego a Instytutem Leśnictwa w Belgradzie.

Pełny tekst porozumienia: polski, angielski, serbski.