in English

Początki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach sięgają roku 1959, kiedy to z inicjatywy ówczesnego Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach prof. dra hab. J. Pietera utworzono na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii osobną Sekcję, w skład której początkowo wchodziły dwie katedry - Katedra Wychowania Technicznego oraz Katedra Technologii Ogólnej.

W roku 1964 Sekcja została przekształcona w samodzielny Wydział Wychowania Technicznego, a z chwilą powstania Uniwersytetu Śląskiego (1968) Wydział wszedł w nową strukturę organizacyjną Uczelni, zmieniając w roku 1971 nazwę na Wydział Techniki. Nazwa ta funkcjonowała do roku 2003, kiedy to Uchwałą Senatu Uczelni z dn. 4.03.2003 r. Wydział zmienił nazwę na obecną: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach.

W ramach Wydziału rozwijane są dwa kierunki działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzone są studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne, a także studia doktoranckie, podyplomowe i kursy. Wydział ma prawo nadawania stopni naukowych: doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa (od 1987 roku), doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa  (od roku 2000) oraz doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (od 2002 roku).

Swoją działalność Wydział rozpoczął w Katowicach, jednak w roku 1975 został przeniesiony do Sosnowca otrzymując budynki przy ul. Żeromskiego, Suchej, Śnieżnej i 3-go Maja, a następnie przy ul. Będzińskiej (pomieszczenia znajdujące się w WNoZ oraz wyremontowany Dom Studenta nr 1). INoM swą siedzibę ma w Chorzowie.

Dziekanami Wydziału byli kolejno:

 • prof. dr hab. inż. M. Janusz,
 • doc. dr inż. Sławomir Wilk,
 • prof. dr hab. inż. Józef Wąsowski,
 • doc. dr Jerzy Siechowski,
 • doc. dr Julian Dudek,
 • prof. dr hab. inż. Jan Piecha,
 • prof. zw. dr hab. inż. Henryk Morawiec,
 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Łągiewka,
 • dr hab. Marian Surowiec,
 • prof. UŚ dr hab. inż. Z. Wróbel,
 • prof. UŚ dr hab. Jan Ilczuk
Obecnie dziekanem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach jest prof. dr hab. Danuta Stróż.