Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach podzielony jest na trzy instytuty, które razem podzielone są na 13 zakładów o określonych specjalizacjach.