Czas trwania:

Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Tryb studiowania:

Można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym).

Charakterystyka kierunku

Inżynieria biomedyczna to połączenie wiedzy nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Stopień złożoności procesów biologicznych zachodzących w żywych organizmach, w tym, w ciele człowieka, wyklucza możliwości zbierania i przetwarzania uzyskanej o tym wiedzy w sposób inny, niż przy pomocy narzędzi informatycznych.

Na kierunku Inżynierii biomedycznej, będziemy kształcili specjalistów z zakresu szeroko pojętej informatyki medycznej, w ramach której będzie można specjalizować się między innymi w zarówno dość znanych zagadnieniach jak: systemy medycyny obrazowej, medyczne bazy danych, dedykowane systemy diagnostyki medycznej, specjalistyczne oprogramowaniem, komputerowe sieci szpitalne oraz telemedycyną, jak i zupełnie nowych jak bioinformatyka oraz zaawansowane metody analizy danych biomedycznych zdecydowanie wspomagają nowoczesną medycynę.

Absolwenci otrzymuję stopień inżyniera. Po ukończeniu inżynierskich mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Wyróżnikiem naszych studiów jest możliwość kontynuowania studiów magisterskich na kierunku Informatyka, ponieważ program nauczania jest skonstruowany tak, by spełnić większość wymogów minimów programowych również z kierunku Informatyka. W ciągu pięciu lat studiów można więc skończyć dwa kierunki studiów - studia inżynierskie z Inżynierii Biomedycznej i magisterskie z Informatyki.

Opisy modułów i sylabusy

Przejdz do strony zawierającej opisy modułów i sylabusy.