Czas trwania:

Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Tryb studiowania:

Można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym).

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku inżynieria materiałowa prowadzone są na dwóch specjalnościach: nauka o materiałach oraz biomateriały. Umożliwia to uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu: fizyki, chemii, informatyki, nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury materiałów inżynierskich w różnych produktach.Ponadto blok przedmiotów specjalistycznych łączący wiedzę z zakresu biomateriałów metalicznych, biopolimerów, bioceramiki oraz biokompozytów w połączeniu z biologicznymi, fizjologicznymi i społecznymi aspektami poszerza umiejętności praktycznego doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w medycynie, weterynarii i stomatologii.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.