Czas trwania:

Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra wybranej specjalności.

Tryb studiowania:

Można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie.

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku inżynieria materiałowa prowadzone są na dwóch specjalnościach: nauka o materiałach oraz biomateriały. Umożliwia to uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu: fizyki, chemii, informatyki, nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury materiałów inżynierskich w różnych produktach.Ponadto blok przedmiotów specjalistycznych łączący wiedzę z zakresu biomateriałów metalicznych, biopolimerów, bioceramiki oraz biokompozytów w połączeniu z biologicznymi, fizjologicznymi i społecznymi aspektami poszerza umiejętności praktycznego doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w medycynie, weterynarii i stomatologii.

Studia II stopnia trwają 3 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Najlepsi studenci mogą starać się o kontynuację nauki w studium doktoranckim (studia III stopnia) w zakresie inżynierii materiałowej.