Czas trwania:

Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra wybranej specjalności.

Tryb studiowania:

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennie) i niestacjonarnym (zaocznie).

Adresowane są do osób, które ukończyły studia inżynierskie na dowolnej uczelni na kierunku informatyka i pokrewnym (więcej informacji na stronie rekrutacji UŚ).

Charakterystyka kierunku

Kierunek Informatyka oferuje studia 3 semestralne II stopnia, których zadaniem jest wykształcenie absolwenta wykazującego szczególną biegłość w posługiwaniu się wiedzą informatyczną na podłożu teoretycznym, jak i praktycznym. Absolwenta, który jest przygotowany do podjęcia zawodu w branży IT w różnych gałęziach gospodarki czy w kraju, czy też zagranicą. Oprócz strony praktycznej absolwent powinien mieć dogłębną wiedzę teoretyczną, aby móc w przyszłości prowadzić badania naukowe, wnosząc wkład w rozwój Informatyki.

Oferowany kierunek wzmacnia relacje między kształceniem, badaniami naukowymi i gospodarką w ramach trójkąta wiedzy.

Szeroka gama przedmiotów do wyboru oferowanych studentom kierunku Informatyka daje możliwość stworzenia takiej ścieżki kształcenia, która odpowiada studentom, ich zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym. Wypełnia to założenie strategii, która kładzie szczególny nacisk na zwiększenie elastyczności programów.

Na szczególną uwagę zasługuje współuczestniczenie pracodawców w tworzeniu programów kształcenia dla kierunku Informatyka przyczyniając się do budowania innowacyjnego kształcenia. Dzięki tym praktykom absolwent staje się konkurencyjny na rynku pracy.

Realizowane studia nawiązują również do misji uczelni, a w szczególności do podstawowych zadań uniwersytetu jakimi są kształtowanie moralnych postaw społecznych na podłożu naukowym, jak również w życiu codziennym.

Opisy modułów i sylabusy

Przejdz do strony zawierającej opisy modułów i sylabusy.

Zagadnienia do testu kompetencji dla kandydatów, którzy ukonczyli studia I stopnia na kierunku innym niz Informatyka poniżej: