Czas trwania:

Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Tryb studiowania:

Można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym).

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.