Przejdź do strony Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału


Skład Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia - inżynieria materiałowa:

Przewodniczący:

dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska

Członkowie:

prof. dr hab. Grzegorz Haneczok
dr hab. Zbigniew Stokłosa
dr hab. prof. UŚ Marian Kupka
dr hab. Piotr Kwapuliński
dr hab. Małgorzata Karolus
dr Jacek Krawczyk
dr Maciej Zubko

Członkowie wskazani przez WRSS spośród studentów:

inż. Dawid Pal

Członkowie wskazani przez WRSD spośród studentów:

mgr inż. Izabela Matula
mgr inż. Patrycja Kierlik