Lp. Nazwa koła Numer i rok wpisu do ewidencji www/e-mail Opiekun Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz
1 Koło Naukowe Elektroników i Informatyków
OR-0015-R-29/86 www.kneii.us.edu.pl
kneii@us.edu.pl
mgr inż. Tomasz Wesołowski
tomasz.wesolowski@us.edu.pl
Łukasz Rydzewicz
2 Koło Naukowe Informatyków OR-0015-R-7/2000 http://kni.tech.us.edu.pl/ gwiekiera@us.edu.pl dr hab. Urszula Boryczka urszula.boryczka@us.edu.pl Paweł Koloch
pawel.koloch@gmail.com
Mateusz Kasza
kasza.keysha.mateusz@gmail.com
Łukasz Szczepka
lukasz.szczepka@studentpartner@com
3 Koło Naukowe "Piranie" COS/BWS.5340.1.16.2013 piranie.us@gmail.com  dr Andrzej Swinarew
andrzej.swinarew@us.edu.pl

Antonio Guia - przewodniczący
tongers89@gmail.com
Aleksandra Służałek -
z-ca przwodniczącego
aleksandra_sluzalek@onet.eu
Jakub Potyka
- sekretarz
kuba.potyka@gmail.com

4 Koło Mikromechatroników COS/BWS.5340.1.6.2014   dr hab. Agata Lisińska-Czekaj
agata.lisinska-czekaj@us.edu.pl
Krzysztof Popek
krzysztof.jan.popek@gmail.com
Paweł Kwapik
pawel.kwapik@gmail.com
Mateusz Kral
koral90sk@gmail.com
Piotr Cieśla
piotr.cieslaa@gmail.com
Kamil Wojciechowski
kamilww10@gmail.com
5 Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej - InBio COS/BWS.5340.1.6.2015 inbio@us.edu.pl dr hab. Sebastian Stach
sebastian.stach@us.edu.pl
Magdalena Zimonczyk - przewodniczący
magdalena.zimonczyk@gmail.com
Karolina Duduś - z-ca
karolina.dudus1997@gmail.com
Damian Paszek - sekretarz
damian.paszek97@gmail.com
6 Koło Naukowe "Wakans" WM-0015-R-8/2010 wakans@us.edu.pl prof. dr hab. Danuta Stróż
danuta.stroz@us.edu.pl

Grzegorz Nowicki
gnowicki@us.edu.pl
Mateusz Galeja
maxgalley@gmail.com
Mateusz Galeja
maxgalley@gmail.com
7 "SpeedForUsTeam" COS/BWS.5340.1.15.2014   dr inz. Piotr Duda
piotr.duda@us.edu.pl
Jagoda Wykusz
jagoda.wykusz@gmail.com
Natalia Dukland-Kowalska natalia.dukland@gmail.com
Marcelina Sroka marcelinasroka@gmail.com