Koło Naukowe Informatyków

Kontakt:

http://kni.tech.us.edu.pl/
gwiekiera@us.edu.pl

Opiekun koła:

dr hab. Urszula Boryczka
urszula.boryczka@us.edu.pl

Przewodniczący:

Paweł Koloch
pawel.koloch@gmail.com

Z-ca przewodniczącego:

Mateusz Kasza
kasza.keysha.mateusz@gmail.com

Sekretarz:

Łukasz Szczepka
lukasz.szczepka@studentpartner@com