Koło Naukowe "Piranie"

Kontakt:

k.n.piranie@gmail.com

Opiekun koła:

dr Andrzej Swinarew
andrzej.swinarew@us.edu.pl

Przewodniczący:

Mariusz Mazgaj
mariusz.mazgaj@interia.pl

Z-ca przewodniczącego:

Magdalena Cygnarowicz
magdalena.cygnarowicz@interia.pl

Sekretarz:

Mirela Środa
mirela.sroda@onet.pl