Koło Naukowe "Wakans"

Kontakt:

wakans@us.edu.pl

Opiekun koła:

prof. dr hab. Danuta Stróż
danuta.stroz@us.edu.pl

Przewodniczący:

Grzegorz Nowicki
gnowicki@us.edu.pl

Z-ca przewodniczącego:

Mateusz Galeja
maxgalley@gmail.com>

Sekretarz:

Mateusz Galeja
maxgalley@gmail.com