Na tej stronie znajsują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez kandydatów. Jeśli masz jakieś wątpliwości na temat postępowania rekrutacyjnego, sprawdź czy poniżej nie znajdziesz na nie odpowiedzi.


Tak. Kandydat może wskazać dowolną liczbę kierunków. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. Więcej informacji można znaleźć na stronie: kandydat.us.edu.pl/oplata-rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadkach nieuruchomienia kierunku/specjalności/programu studiów, nieważnej rejestracji lub umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym. Więcej na stronie: kandydat.us.edu.pl/oplata-rekrutacyjna

Wszystkie informacje na temat przebiegu rekrutacji można znaleźć na stronie: kandydat.us.edu.pl/wymagane-dokumenty.

Tak istnieje taka możliwość za zgodą dziekana wydziału, kwestie te reguluje Regulamin Studiów na Uniwersytecie Śląskim.

Tak istnieje taka możliwość za zgodą dziekana wydziału, kwestie te reguluje Regulamin Studiów na Uniwersytecie Śląskim.

Jeżeli jesteś po obronie, a nie odebrałeś jeszcze dyplomu wystarczy że masz ze swojego dziekanatu zaświadczenie o ukończeniu studiów, a na nim numer dyplomu który jest ci potrzebny aby zarejestrować się na studia II stopnia.