Kryteria kwalifikacji:

Zasady rekrutacji zawierają limity przyjęć, kryteria oraz zakres kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów Wydziału.

Pobierz plik kryteria rekrutacji na rok akademicki 2014/2015

Pobierz plik kryteria rekrutacji na rok akademicki 2013/2014

 

Przebieg rekrutacji i wymagane dokumenty

Przebieg rekrutacji został ujednolicony na wszystkich kierunkach Uniwersytetu Śląskiego. Opis zasad rekrutacji oraz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie kandydat.us.edu.pl

Przejdź do strony kandydat.us.edu.pl - dokumenty
Przejdź do strony kandydat.us.edu.pl - opłata rekrutacyjna

 

Numer konta opłaty za studia

Uniwersytet Śląski wprowadził spersonalizowany system kont bankowych dla studentów w celu rejestracji opłat za studia niestacjonarne, podyplomowe jak również wybranych opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych.

Przejdź do strony student.us.edu.pl