Przejdź do strony Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału


Skład Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku informatyka

Przewodniczący:

dr Barbara Marszał-Paszek

Członkowie:

dr Roman Simiński
dr Tomasz Jach
dr Rafał Skinderowicz
dr Małgorzata Pałys
dr Jarosław Zyguła
dr Miłosław Chodacki
dr Krzysztof Gdawiec
dr Paweł Skadłubowicz

Członkowie wskazani przez WRSS spośród studentów:

Natalia Abramowicz

Członkowie wskazani przez WRSD spośród studentów:

mgr Michał Bałchanowski

Pełnomocnik praktyk:

dr inż. Roman Simiński