Przejdź do strony Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału


Skład Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku Mechatronika

Przewodniczący:

dr Tomasz Kmita

Członkowie:

dr Beata Wodecka-Duś
dr hab. Ryszard Skulski
dr Małgorzata Płońska
dr Joanna Korzekwa
dr Marek Bara

Członek wskazany przez WRSD:

mgr Michał Rerak

Członek wskazany przez WRSS:

Diana Szalbot

Obsługa administracyjno-biurowa:

mgr Sławomir Kaptacz

Pełnomocnik praktyk:

dr Marek Bara