I rok Informatyki i Inżynierii biomedycznej

! Uwaga !

Rejestracja do grup zajęciowych dla 1 semestru studiów I stopnia Informatyki oraz Inżynierii Biomedycznej rozpoczyna się
25 września 2018r. godz. 15:00 i trwa do 30 września.

Należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia do tej samej grupy zajęciowej. Błędna rejestracja prowadzi do konfliktów w planie zajęć.

Rozpoczęcie zajęć

Decyzją Władz Dziekańskich zajęcia dydaktyczne na wszystkich latach rozpoczynają się 4 października 2018 roku.

Informatyka niestacjonarna

STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Spotkanie organizacyjne dla I roku odbędzie się 5 października 2018 o godzinie 18.30 w sali B5 ul. Będzińska39

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

I rok inżynieria materiałowa

Serdecznie zapraszamy studentów

na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ odbędzie się w środę 3 października 2018 roku o godzinie 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Po inauguracji odbędzie się spotkanie z Władzami Wydziału oraz Opiekunem Roku .

 

I rok Mechatronika

I rok Mechatronika

Spotkanie z Władzami Wydziału oraz Opiekunem Roku odbędzie się w dniu 1 października 2018 o godzinie 9.00 w sali 41 ul. Żytnia 12, Sosnowiec.

I rok Informatyka, I rok Inżynieria Biomedyczna

I rok Informatyka I rok Inżynieria Biomedyczna

Spotkanie z Władzami Wydziału oraz Opiekunami Roku odbędzie się w dniu 2 października 2018 o godzinie 9.00 w Międzywydziałowej Auli Wydziału Nauk o Ziemi ul. Będzińska 60, Sosnowiec.

Strony