51. inauguracja roku akademickiego

W poniedziałek 1 października 2018 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje pięćdziesiąty pierwszy rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. JM Rektor oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w uroczystości.

Wydarzenie będzie transmitowane przez telewizję internetową na stronie: youtu.be/GT32kD_aCcE.

Więcej informacji ...

Uwaga Studenci!

W dniach 27 - 28 września 2018 Dziekanat studiów stacjonarnych będzie czynny TYLKO dla studentów I-go roku.

Prosimy lata starsze o wyrozumiałość :)

UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU

Osoby przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłaty za: elektroniczną legitymację studencką oraz za indeks do 21.09.2018 r

Doktorat w INoM

W Instytucie Nauki o Materiałach realizowany jest projekt NCN pt. "Badanie procesów inicjujących odkształcenie plastyczne fosforku indu". W związku z tym osoby, które chaciałyby realizować przy tej okazji doktorat z zakresu inzynierii materiałowej proszone są o kontakt z kierownikiem projektu: dariusz.chrobak@us.edu.pl.

Projekt zabezpiecza odpowiednie środki finansowe na wynagrodzenie za udział w jego realizacji. Poza tym można się starać o stypenddium doktoranckie.

UWAGA

Dziekanat WIiNoM przy ul. Żytniej 12 w miesiącu sierpniu będzie NIECZYNNY

Język angielski II termin

Drugi terminu egzaminu z języka angielskiego:
  • 19 września b.r. - godz. 9.00-11.00 egz. pisemny (Sosnowiec, ul. Będzińska, WIiNoM, aula 5);
  • 21 września b.r. - godz. 9.00-13.00 egz. ustny (Sosnowiec, ul. Będzińska, WIiNoM, s. 121);

Strony