Informatyka niestacjonarna.

W dniach 13.03.-20.03. 2020r dziekanat przu ul. Będzińskiej będzie nieczynny.

W pilnych sprawach proszę kontaktować się z dziekanatem studiów stacjonarnych ul. Żytnia 12 p. 2 tel. 32 2691850, 32 2691846.

Wybór specjalności II informatyki stacjonarnej

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci II roku Informatyki inżynierskiej, stacjonarnej, Kształcenie na kierunku Informatyka Inżynierska, na studiach stacjonarnych,
od semestru 4 odbywa się  w podziale na specjalności.

Oferta współpracy dla studentów

LINEACT, CESI's laboratory, indeed seeks for the two following profiles :

    *   One in robotic - no French required
    *   One in AR / VR  - requires a command of French and English

Strony