Inżynieria biomedyczna I rok II stopnia

W związku z dużą liczbą osób chętnych i zapisanych na 2 stopień Inżynierii Biomedycznej w III naborze, po konsultacji z Panią Dziekan Tryndą uruchomiona została 2 grupa ćwiczeniowa. Grupa ta została umieszczona w planie.

Debata "Czy potrzebne jest państwo prawa?"

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zaprasza całą społeczność akademicką na debatę "Czy potrzebne jest państwo prawa?" adresowaną do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Debata odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 11.00 w auli nr 8 ul. Bankowa 11 b, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

W spotkaniu udział wezmą wybitni polscy prawnicy - Pan prof. Stanisław Waltoś oraz Pan prof. Andrzej Zoll.

Uwaga rejestracje

Rejestracje „potwierdzające” (studenci zapisują się do grup, do których chodzą na zajęcia w celu przygotowania protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych).

IX edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego.

Strony