ROZPOCZĘCIE PROJEKTU INNO-DAKTYKA

W dniu 18.01.2018 roku, o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu INNO-DAKTYKA – Innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięli udział młodzi pracownicy naukowi WIiNoM UŚ. Uczestnicy spotkania zapoznali się z głównymi założeniami programów edukacyjnych oraz z zespołem zarządzającym projektem.

Staże studenckie w USA

Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA.

Uwaga Studenci!

Zajęcia z angielskiego u mgr Ewy Karolczak-Wawrzały w dniu 17 stycznia 2018 ODWOŁANE!

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU INFO-BIO-STAŻ

W dniu 9.01.2018 roku, o godzinie 11.15 odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu INFO-BIO-STAŻ - Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięli udział studenci 3 roku studiów stacjonarnych na kierunkach informatyka i inżynieria biomedyczna. Studenci zapoznali się z głównymi założeniami programów stażowych, zespołem zarządzającym projektem.

Logowanie do grup

Zostały uruchomione rejestracje potwierdzające do grup zajęciowych dla:

  • 7 semestru Informatyki Inzynierskiej
  • 7 semestru Inżynierii Biomedycznej

Proszę rejestrować się w swoich grupach zajęciowych, do odpowiednich prowadzących zajęcia oraz w odpowiednich terminach.

Rejestracja otwarta do 15 stycznia 2018r.

Brak rejestracji w odpowiedniej grupie uniemożliwia uzyskanie zaliczenia danego modułu.

Spotkanie KZZJK dla kierunu IB

Drodzy studenci!

Zapraszam serdecznie na otwarte spotkanie Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna, które odbędzie się w dniu 11.01.2018 roku (czwartek) w budynku Instytutu Informatyki w sali B4 o godzinie 13:00.

Strony