Dzień Rektorski i Godziny Rektorskie

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2017 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, ustalam dzień 25 maja br. (czwartek) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. Wprowadzam ponadto dnia 26 maja br. (piątek) godziny rektorskie do godz. 13.00 wolne od zajęć dydaktycznych. Powyższe ustalenia nie dotyczą Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Ponadto proszę o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych studentów uczestniczących w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic dnia 23 maja br. (wtorek) na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

PROREKTOR
ds. Kształcenia i Studentów
prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Udostępnij