Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej - InBio

Kontakt:

inbio.us.edu.pl
inbio@us.edu.pl

Opiekun koła:

dr hab. Sebastian Stach
sebastian.stach@us.edu.pl

Przewodniczący:

Magdalena Zimonczyk,
magdalena.zimonczyk@gmail.com

Z-ca przewodniczącego:

Karolina Duduś,
karolina.dudus1997@gmail.com

Sekretarz:

Damian Paszek,
damian.paszek97@gmail.com