prof. dr hab. Danuta Stróż

Dziekan

dr Katarzyna Trynda

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

prof. dr hab. Jerzy Dajka

Prodziekan ds. Badań Naukowych

dr hab. Mirosław Chorążewski

Dyrektor Instytutu Instytut Chemii

dr hab.. prof. UŚ Rafał Podeszwa

Zastępca Dyrektora Instytutu Instytut Chemii

dr hab. prof. UŚ Seweryn Kowalski

Dyrektor Instytutu Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

dr hab. prof. UŚ Sebastian Pawlus

Zastępca Dyrektora Instytutu Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

dr hab. Piotr Porwik

Dyrektor Instytutu Instytut Informatyki

dr Rafał Doroz

Zastępca Dyrektora Instytutu Instytut Informatyki

dr hab. Sebastian Stach

Dyrektor Instytutu Instytut Inżynierii Biomedycznej

dr hab. Armand Cholewka

Zastępca Dyrektora Instytutu Instytut Inżynierii Biomedycznej

dr hab. Józef Deniszczyk

Dyrektor Instytutu Instytut Inżynierii Materiałowej

dr hab. prof. UŚ. Dariusz Bochenek

Zastępca Dyrektora Instytutu Instytut Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. Katarzyna Horbacz

Dyrektor Instytutu Instytut Matematyki

dr hab. Przemysław Koprowski

Zastępca Dyrektora Instytutu Instytut Matematyki

dr hab. Ewa Malicka

Dyrektor Kierunku Chemia; Technologia chemiczna;

dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska

Dyrektor Kierunku Biofizyka; Ekonofizyka; Fizyka; Fizyka medyczna; Inżynieria biomedyczna; Inżynieria materiałowa; Materials Science and Engineering; Mechatronika; Mikro i nanotechnologia

dr hab. inż. Michał Mierzwa

Zastępca Dyrektora Kierunku Biofizyka; Ekonofizyka; Fizyka; Fizyka medyczna; Inżynieria biomedyczna; Inżynieria materiałowa; Materials Science and Engineering; Mechatronika; Mikro i nanotechnologia;

dr hab. Michał Baczyński

Dyrektor Kierunku Informatyka; Informatyka stosowana; Matematyka;

dr. hab. Wojciech Wieczorek

Zastępca Dyrektora Kierunku Informatyka; Informatyka stosowana; Matematyka;

mgr Ewa Paździora-Palus

Kierownik Organizacyjny Wydziału

mgr Agata Kołodziejczyk

Zastępca Kierownika Organizacyjnego Wydziału (Sosnowiec)

mgr Martyna Kantorysińska

Zastępca Kierownika Organizacyjnego Wydziału (Chorzów)

mgr Katarzyna Szczerba

Kierownik Dziekanatu