Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

  • prof. dr hab. Jan Dec - Przewodniczący - przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych
  • dr inż Piotr Duda - Z-ca przewodniczącego - przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  • Iwona Kantorysińska - sekretarz - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  • mgr Jan Rak - przedstawiciel doktorantów
  • Klaudia Grzyb - przedstawiciel studentów.

 

Lista elektorów:

 

Terminarz wyborów:

 

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

Przejdź do strony UKW

 

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uchwały WKW

Komunikaty WKW