Samorząd studencki

Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach 

Uniwersytetu Śląskiego

 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego tworzą wszyscy studenci UŚ. Samorząd jest jedynym demokratycznym i niezawisłym wyrazicielem interesów społeczności studenckiej UŚ. Samorząd Studencki jest reprezentowany na poziomie wydziału przez Wydziałową, a na poziomie uczelni przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego.

Do głównych zadań Rady należy reprezentowanie społeczności studenckiej przed władzami uczelni, dbanie o dobro interesów studentów (m.in. wnioskowanie o dni rektorskie i dziekańskie), a także promocja życia studenckiego w Uniwersytecie.

Do naszej działalności na poziomie wydziałowym można zaliczyć Juwenalia Zagłębiowskie . Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego pomaga także w organizacji Studenckiego Festiwalu Nauki. Samorząd Studencki w swej naturze jest instytucją, której siłą napędową są studenci i sprawy z nimi związane. Za Waszą przyczyną istniejemy i z myślą o Was działamy. Naszym nadrzędnym celem jest wykreowanie wizerunku Samorządu Studenckiego, z którym będą mogli utożsamiać się wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Przewodniczący Tomasz Walacik tomaszwalacik@gmail.com

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego: samorzad.wiinom@us.edu.pl

grupa studnetów i absolwentów WIiNoM https://www.facebook.com/groups/332396493611165/

wnioski i uwagi dla WRSS WIiNoM https://docs.google.com/forms/d/1Q4LZEsEDXn-4wrdQA1bUbQtqGhIm6Tfqef4e_7w2qFM/viewform?embedded=true

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego: www.studenci.us.edu.pl

 

Skład WRSS WiiNoM:Facebook

 

 

 Dokumenty udostepniane przez Samorząd studencki.